Projekt Europaväg 45, Göteborg

Avsikten med utbyggnaden är att skapa en modern förbindelse med planskild 4-fälts motorväg och dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Den projekterade väg- och järnvägssträckningen löper i Göta älvdalen (öster om Göta älv), som är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden. Detta innebär att mycket omfattande förstärkningsåtgärder krävs för grundläggning av väg, järnväg och konstbyggnader utmed hela sträckan.

Projektet E44 består av trafikplats Surte norra med bro över E45 och järnvägen samt av ca 2,7 km motorväg inkl bullerskärm.

Projektet för Hercules
Hercules del i projektet består av ca 85 000 m betongpålning, ca 150 m stålkärnepålning samt installation av ca 142 000 m KC-pelare.

Under bankpålning utmed en pendeltågstation måste en perrong flyttas på grund av massundanträngning. Detta resulterade i att ca 2 000 lerkärnor togs ner till ca 12 m djup för 827 stycken bankpålar.

BACK