SOIL MIXING GROUP AB

Vi är ett nybildat företag inom jordförstärkningsbranschen men med stor erfarenhet. Vårt fokus ligger på kundservice med professionell utrustning och operatörer som utför bästa möjliga jobb på bästa möjliga sätt.

Med modern utrustning och ett spännande steg in i IT-världen erbjuder vi olika “molntjänster” till våra kunder. Bland annat har vi “real-time” installationsövervakning med kontinuerlig uppdatering av utförd installation där kunden får uppdateringar direkt via en web-link.

Vår ledning, samt operatörer, har varit verksamma i flera olika grundläggningsföretag i såväl Sverige som internationellt de senaste 15 åren. Vår maskinpark är beprövad och effektiva, samtliga maskinenheter är nyligen införskaffade från Hercules Grundläggning AB.

SMG AB består av fyra delägare, Henrik Persson, David Blomqvist, Johan Gunther och Stefan Dahlin. Tillsammans har vi under många år framgångsrikt bedrivit soilmixing i både Norden och Sydostasien.

GEOGRAFISKT VERKSAMHETSOMRÅDE

För närvarande finns vi tillgängliga i Sverige och Norge. Vid speciella projekt kan vi arbeta på andra marknader.

Vill ni veta mer om jordförstärkning? KONTAKTA OSS

BACK