TJÄNSTER

Med vår nuvarande utrustning kan vi utföra djupstabilisering med såväl KC-pelare som MDM™-metoden.

KC-pelare är den vanligaste förekommande av jordförstärkningsmetoder i Skandinavien idag. En blandning av torr cement och kalk är injekterad och inblandad i jorden med hjälp av ett roterande verktyg. Typiska applikationer är vägar, järnvägar, bankar, inom sponter och som stabilering vid urschaktning.

MDM™-metoden är en utveckling av KC-pelare med kontrollerad tillsats av vatten vilket möjliggör större cementmängder och därmed högre pelarstyrkor, bättre homogenitet i pelarna samt tillåter installation i hårdare jordar där vatten saknas. Typiska applikationer är höga banker, vindkraftverk, fundament till byggnader.

Maximalt djup för båda metoderna är dryga 20 meter.

jordförstärkningsmetoder

Vill ni veta mer om jordförstärkning? KONTAKTA OSS

BACK