UTRUSTNING FÖR JORDFÖRSTÄRKNING

Vi har för närvarande fyra specialbyggda enheter för jordförstärkning med KC-pelare och MDM™-metoden. Varje enhet är utrustad med en installerare samt en bärare som hanterar bindemedelet. Samtliga maskiner har lågt marktryck som möjliggör installationer på lösa leror utan behov av stockmattor, uppfyllnader etc.

Enheterna är specialbyggda för ändamålet och försedda med datorstyrd kontroll av installationsprocessen. Vidare är varje maskin utrustad med GPS system för kontroll och övervakning av pelarpositioner.

DESIGN OCH KONSTRUKTION

SMG AB har ett mycket nära samarbete med en av de främsta geo-konstruktionsföretagen i Europa. Vi kan därför erbjuda alternativa lösningar på konstruktioner där man även tar med andra aspekter i en design utöver endast konventionell jordförstärkning. Med ett fokus på helhetslösningar kan kostnader reduceras och byggtider kortas med besparingar för kunden som resultat.

Vill ni veta mer om jordförstärkning? KONTAKTA OSS

BACK