Senast uppdaterad den 23 april 2024
Giltighetsdatum 23 april 2024

Denna integritetspolicy beskriver Soil Mixing Group ABs, BOX 17022, Stockholms län 167 17, Sverige, e-post: stefan@soilmg.com, telefon: +46705687657, policyer gällande insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://www.soilmg.com/). (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen kom inte åt eller använd Tjänsten. Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerats i Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter denna tidpunkt innebär att du accepterar den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida. •

INFORMATION VI SAMLAR IN
Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig: • Namn • E-post • HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION: Vi kommer att använda informationen vi samlar in om dig för följande ändamål: • Marknadsföring/Reklam • Support • Administration • Målinriktad reklam • Hantering av kundorder • Säkerhet för webbplatsen Om vi vill använda din information för något annat ändamål, kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha mottagit ditt samtycke och då endast för det/de syfte(n) för vilka du gav samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra annat enligt lag.

BEVARANDE AV DIN INFORMATION
Vi kommer att behålla din personliga information hos oss från 90 dagar till 2 år efter att användarkonton är inaktiva eller så länge vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in som detaljerat i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information längre för exempelvis bokföring/rapportering enligt tillämplig lag eller av andra legitima skäl som verkställande av rättsliga rättigheter, bedrägeribekämpning, etc. Anonymiserad restinformation och aggregerad information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras obegränsat. •

DINA RÄTTIGHETER
Beroende på tillämplig lagstiftning kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv bearbetning av dina uppgifter, be oss dela (porta) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du givit oss för att bearbeta dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet och andra relevanta rättigheter enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på stefan@soilmg.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller bearbeta den nödvändiga personinformationen eller drar tillbaka samtycket för att bearbeta samma för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan komma åt eller använda tjänsterna för vilka din information efterfrågades.

COOKIES ETC
För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i relation till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookie-policy.

SÄKERHET
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör så på egen risk.

KLAGOMÅL / DATASKYDDSOMBUD
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som finns hos oss, kan du mejla vårt klagomålsombud på Soil Mixing Group AB, BOX 17022, e-post: stefan@soilmg.com. Vi kommer att hantera dina funderingar i enlighet med tillämplig lag.

BACK